Bijbelse en praktische toerusting voor het huwelijk is hard nodig
Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Efeze 5:31-32