Bijbelse en praktische toerusting voor het huwelijk is hard nodig
Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Efeze 5:31-32
Klaar voor de start

‘Klaar voor de start’ wil de deelnemende stellen: 

Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd

Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven als:

  • rolverdeling
  • communicatie en conflicthantering
  • seksualiteit en gezinsvorming
  • huisgodsdienst

Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van God volgens deze christelijke visie in te richten
 
Stimuleren tot onderling gesprek met het oog op het:

  • zicht krijgen op het effect van communicatie op de relatie
  • ontwikkelen van een gezamenlijke visie 
  • elkaar beter te leren kennen
  • verkrijgen van grotere vrijmoedigheid in het spreken over geloof, het eigen gevoelsleven etc.

Informatie aanreiken ten behoeve van een realistische verwachting betreffende het huwelijksleven

Een sterkere band geven met de gemeente door contact met andere kringdeelnemers en leiding
 
Downloads:
  Bestellen of meer informatie
  Folder1
  Folder2
  Keuze in opzet
  Overzicht avonden
  Voorbeeldstuk uit deelnemersmap